Zespół

Naszym celem jest efektywny zespół, który tworzy
wartość dla naszych klientów i partnerów
biznesowych.

Tomasz Jarosiewicz

Tomasz Jarosiewicz – Licencjonowany Pośrednik obrotu nieruchomościami z przeszło 10 letnim doświadczeniem w obsłudze rynku nieruchomości gruntowych. W celu zapewnienia bezpieczeństwa transakcji swoich Klientów ukończył dwuletnie Studia Podyplomowe MBA Nieruchomości na prywatnej Uczelni ASBIRO i aktualnie posiada status Wykładowcy MBA Nieruchomości ASBIRO. Jako absolwent Podyplomowych Menedżerskich Studiów dla Deweloperów na SGH rozumie doskonale procesy inwestycyjne oraz potrzeby inwestorów. Obecnie głównym obszarem działalności TJDG jest profesjonalna obsługa oraz doradztwo dla osób zainteresowanych sprzedażą nieruchomości zawierające m.in. autorską analizę prawną i planistyczną. Kontakt: 793 263 444

Damian Sobowiec

Damian Sobowiec manager zarządzania, odpowiedzialny za przepływ informacji w firmie, analizy terenów, optymalizacje wewnętrznych procesów w firmie. Tworzy procedury, analizuje tereny, wyznacza nowe sektory działania i specjalizacje. Od roku 2017 angażuje się w projekty związane z inwestycjami na gruntach. Najczęściej są to tereny przeznaczone pod zabudowę szeregową, wielomieszkaniową oraz duże i małe farmy PV. Technik budownictwa, inżynier zarządzania, absolwent kierunku Inwestowania w Nieruchomości na uczelni ASBIRO. Kontakt: 726 832 150

Joanna Prokopowicz

Odpowiedzialna za analizę i weryfikację gruntów, dokumentację planistyczną oraz przygotowanie informacji gruntowych dla Sprzedających i Inwestorów. Absolwentka kierunku matematyki praktycznej na Politechnice Lubelskiej ze specjalizacją: matematyka w finansach i ubezpieczeniach. Związana z analizą danych od 2016 roku. Kontakt: 690 986 086

Małgorzata Stachorzecka

Odpowiedzialna za organizowanie pracy biura. Współpracuje z wszystkimi działami przedsiębiorstwa. Zajmuje się dokumentacją oraz dba o sprawny przepływ informacji. Absolwentka Uniwersytetu Przyrodniczego w Lublinie kierunku Gospodarka Przestrzenna. Związana z branżą nieruchomości od 2021 roku. Pierwsze doświadczenie zawodowe zdobyła w Kancelarii Rzeczoznawców Majątkowych wspierając proces wyceny nieruchomości. Kontakt: 780 104 010

Filip Kornatowski

Odpowiedzialny za rozwój projektów farm fotowoltaicznych, przygotowywanie wniosków o: wydanie warunków zabudowy, warunków przyłączenia oraz uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach. Absolwent kierunku energetyki odnawialnej i zarządzania energią, specjalizacja: ekonomika, polityka i zarządzanie energią na Akademii Górniczo-Hutniczej w Krakowie. Kontakt: 690 063 210

Jakub Klimaszka

Odpowiedzialny za nawiązywanie kontaktów i utrzymywanie dobrych relacji z właścicielami nieruchomości gruntowych oraz jednostkami administracji publicznej. Zaangażowany w projekty dotyczące inwestycji w farmy PV poprzez pozyskiwanie nowych terenów i zawieranie umów dzierżawy. Swoją ścieżkę kariery zawodowej obrał kończąc studia ze specjalizacją Inwestycje w Nieruchomości i rozpoczynając pracę jako pośrednik w obrocie nieruchomościami gruntowymi. Absolwent kierunku Gospodarka Przestrzenna z tytułem magistra na Uniwersytecie Ekonomicznym we Wrocławiu. Kontakt: 690 063 230

Jagoda Piliińska

Odpowiedzialna za nawiązywanie i utrzymywanie relacji z właścicielami nieruchomości gruntowych. Pozyskuje tereny inwestycyjne, ustala warunki transakcji, prowadzi negocjacje przyczyniające się do podpisania umowy. Technik Architektury krajobrazu, absolwent Uniwersytetu Rzeszowskiego kierunku Architekt Krajobrazu. Związana ze sprzedażą od 2014 roku. Kontakt: 690 063 240

Michał Goliński

Odpowiedzialny za sprawy związane z działaniami marketingowymi, pozytywnym wizerunkiem oraz promocją firmy w mediach społecznościowych. Absolwent Politechniki Lubelskiej na kierunku Marketing i Komunikacja Rynkowa.