Rodo

Szanowni Państwo,

Dbając o zapewnienie najwyższego poziomu bezpieczeństwa danych osobowych, które nam przekazujecie, jednocześnie działając zgodnie z przepisami RODO, czyli Ogólnego rozporządzenia o przetwarzaniu danych osobowych*, poniżej przedstawiamy wszystkie informacje dotyczące zasad ich przetwarzania.

Jednocześnie informujemy, że administratorem Państwa danych osobowych jest Tomasz Jarosiewicz prowadzący działalność gospodarczą pod firmą Tomasz Jarosiewicz Doradztwo Gruntowe, ul. T. Zana 43, 20 – 601 Lublin. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, obecnie tę funkcję sprawuje pani Paulina Sławicka, która odpowie na wszelkie pytania związane z przetwarzaniem Państwa danych. Z Inspektorem możecie skontaktować się mailowo: iod@pca.pl bądź telefonicznie: 798-086-984.

* rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. U. UE. L. z 2016 r. Nr 119, str. 1 z późn. zm).

Klauzula informacyjna ogólna pełnaPobierz
Procedura realizacji praw osób fizycznychPobierz
Klauzula informacyjna dla kandydata do pracyPobierz